• Đầu đọc thẻ phụ i-kadex

  Đầu đọc thẻ phụ i-kadex

  Liên hệ

  1.240.000 đ

  Đầu đọc thẻ phụ i-kadex

  Liên hệ

  1.240.000 đ

  • Đầu đọc phụ: i-kadex(RFID)
  • Xác thực: Thẻ
  • Khoảng cách nhận tín hiệu: 40 ~ 80 (RFID), 30 ~ 50 (Mifare)