• Đầu đọc vân tay AC900

  Đầu đọc vân tay AC900

  Liên hệ

  7.070.000 đ

  Đầu đọc vân tay AC900

  Liên hệ

  7.070.000 đ

  • Kiểu xác thực: vân tay, mật khẩu
  • Bộ nhớ lưu trữ: 1.500 user, 50.000 sự kiện
  • Chuẩn truyền thông: TCP/IP, RS232/RS485/RS422