• Flap Barrier FBL2000 Series

  Flap Barrier FBL2000 Series

  Liên hệ

  Flap Barrier FBL2000 Series

  Liên hệ

  • Nguồn điện: AC 100~120V/200 ~ 240V, 50/60Hz
  • Nhiệt độ hoạt động : -28 ℃ ~ 60 ℃
  • Độ ẩm hoạt động : 5% ~ 80%