• Bảng LED báo chỗ trống tầng hầm

  Bảng LED báo chỗ trống tầng hầm

  Liên hệ

  7.200.000 đ

  Bảng LED báo chỗ trống tầng hầm

  Liên hệ

  7.200.000 đ

  • Nguồn cấp: 5Vdc, 2A
  • Số điểm ảnh: 16x48
  • Kích thước: 23cm x 43cm x 9cm (hoặc thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)