• Cổng xoay tripod TS1200 Series

  Cổng xoay tripod TS1200 Series

  Liên hệ

  Cổng xoay tripod TS1200 Series

  Liên hệ

  • Nguồn điện: AC 220V/110V, 50/60Hz
  • Nhiệt độ hoạt động:-28 °C – 60 °C
  • Độ ẩm hoạt động: 5% – 85%