• Đầu đọc xa UHF2-10E

  Đầu đọc xa UHF2-10E

  Liên hệ

  Đầu đọc xa UHF2-10E

  Liên hệ

  • Khoảng cách đọc xa tối đa: 12 mét
  • Chuẩn: Wiegand 34-Bit (có thể chuyển đổi sang 26-Bit bằng phần mềm)
  • Đọc thẻ: có 2 chế độ đọc thẻ: luôn đọc hoặc kích hoạt đọc thẻ